download.png
278596391_1131244127609708_3388129522436818510_n.png

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИС ЗА ХИГИЕНА 

LOGO BIGOR .png

ЧИСТО 

СВЕЖО 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

КВАЛИТЕТНО 

Phone Icon

02 2 56 56 56

Professional Laundry Flyer (1).jpg

Генерално чистење на станбен и деловен простор 

Тековно одржување на објекти - згради, магацини... 
 

Чистење на стакла - достапни и недостапни 

Хемиско чистење - мебел, автомбоили ...
 

Монтажи и демотажи 

Перење на теписони 
 

Email